Integraal Management voor de Voedings- en Restauratieve dienst

Opleidingen bestemd voor leidinggevenden of voor hen die binnenkort aangesteld zullen worden in een leidinggevende positie.

De opleiding bestaat uit 4 modules. Na het beëindigen van elke module ontvangt de cursist een certificaat. Elke module is een op zichzelf staand geheel en kan dus ook apart, als korte cursus, gevolgd worden.

De eindopdracht en het eindgesprek, waarin alle onderwerpen van de 4 modules vertegenwoordigd zijn, dient als beoordeling van de gevolgde modules. De kennis en het inzicht van de kandidaat worden op deze praktische manier getoetst. Bij een positief resultaat ontvangt de kandidaat een diploma inclusief beoordeling (puntenlijst).

Om deel te kunnen nemen aan de eindopdracht en het eindgesprek moeten alle modules binnen 3 jaar gevolgd zijn. Rekening houdend met deze voorwaarde kan de cursist zelf het tempo bepalen waarin de verschillende modules worden gevolgd.

De cursusgroepen bestaan uit maximaal 12 personen. Opgave alleen d.m.v. het inschrijfformulier onder vermelding van groepsvoorkeur. Na het volgen van een module wordt een certificaat uitgereikt.

Hieronder de modules:

Leiding geven

In een organisatie functioneert het middenkader veelal in een spanningsveld tussen top- en uitvoerend kader. Het realiseren van…

Kwaliteit

Inzicht te geven in het ontwikkelen en invoeren van een integraal kwaliteitssysteem specifiek gericht op de voedingsverzorging…

Budgetteren

De cursist inzicht te geven in de bedrijfseconomische grondslagen en technieken, zodat de cursist op basis van deze kennis…

Eindopdracht

De opdracht dient als beoordeling van de 4 gevolgde modules. Er moet duidelijk uitkomen dat de cursist voldoende kennis heeft…

Veiligheid

Het aanreiken van voldoende kennis en vaardigheden om medewerkers te kunnen motiveren tot hygiënisch handelen en om dit handelen te…