BPG opleidingen voor de grootkeuken

Opleiding Zelfstandig Werkend Instellingskok

De opleiding Zelfstandig Werkend Instellingskok (ZWIK) bestaat uit een theorie- en een praktijkopleiding. Voor de theorie-opleiding kan er een keus gemaakt worden uit: Theorie en Schriftelijk. Deze 2 mogelijkheden gaan uit van gelijke eindtermen. De combinatie Theorie ZWIK met de praktijkopleiding ZWIK, op dezelfde locatie en met aansluitende lestijden, is een goede keuze.

Vakken:

  • Levensmiddelenleer
  • Voedings- en dieetleer
  • Menu- en receptenleer
  • Keukeninrichting en -organisatie
  • Hygiëne

Examen:

Mei, september
Schriftelijk in alle vakken, levensmiddelenleer ook mondeling

 

Toelatingseisen:

  • Minimum leeftijd: 18 jaar
  • Bij voorkeur werkzaam in de instellingskeuken, eventueel als stagiair
  • In bezit van diploma AIK Theorie en Praktijk of een gelijkwaardig diploma
Theorie opleiding

Tijdens de 20 begeleidingsdagen is de docent aanwezig om het gemaakte huiswerk te bespreken, lesstof uit te leggen en het huiswerk voor de volgende bijeenkomst mee te geven. Op vaste tijdstippen zijn er tussentijdse toetsen en een examentraining. Een combinatie met de praktijkopleiding is heel goed mogelijk

Aantal lesdagen: 20 dagen van 2 lesuren per dag, gemiddeld 3 lesdagen per maand
Studiebelasting: ± 10- 12 uur per week
Aanvang: Oktober
Locatie: De opleiding wordt gegeven op een centrale plek in Nederland

Schriftelijke opleiding

Het cursuspakket wordt ineens, na ontvangst van de betaling, toegestuurd. De cursist kan het bestudeerde toetsen aan de hand van leerdoelen. Er dienen per les een aantal opgaven gemaakt en ter correctie ingezonden te worden. De gecorrigeerde opdrachten worden binnen 14 dagen geretourneerd.

Studiebelasting: 10 à 12 uur per week, bij een studieduur van circa 1 jaar
Aanvang: In overleg met BGP

Praktijk opleiding

Het verdient aanbeveling eerst of gelijktijdig de theorie of eventueel de schriftelijke opleiding Zelfstandig Werkend Instellingskok te volgen.

In deze opleiding wordt ruim aandacht besteed aan het zelfstandig leren toepassen van wat minder eenvoudige technieken in gerechten die gemaakt kunnen worden in de instellingskeuken. Aan het maken van gebak wordt extra aandacht geschonken, evenals aan het bereiden van vegetarische en buitenlandse gerechten. het programma biedt ruimte om, op verzoek van de cursist, gerechten en technieken extra te oefenen.

Aantal lesdagen: 20 dagen van circa 4 lesuren per dag, gemiddeld 3 lesdagen per maand
Studiebelasting: ± 3 uur per week
Aanvang: oktober
Locatie: De opleiding wordt gegeven op een centrale plek in Nederland.