BPG opleidingen voor de grootkeuken

Opleiding Voedingsassistent

Ondanks alle verschuivingen in het werkveld blijven er voedingsassistenten bestaan en zij hebben behoefte aan een gedegen, vakinhoudelijke opleiding met natuurlijk aandacht voor klantvriendelijkheid en gastvrijheid.

De lange opleiding voor Voedingsassistenten van BGP duurt iets meer dan één kalenderjaar. De inhoud is in de vorm van lesbrieven en er zijn twee studiedagen waarin praktijkopdrachten en onderwerpen uit de verschillende modules worden toegelicht en waarin extra aandacht wordt gegeven aan de beroepshouding. De meeste deelnemers zullen al werkzaam zijn als voedingsassistent en mogelijk ook een druk privé-bestaan hebben. Om dan elke keer een hele dag naar “school” te moeten, met misschien ook wel een lange reistijd, kan erg belastend zijn.

Deze opleiding is niet zo vrijblijvend. Volgens een strak schema moeten de gemaakte huiswerkopdrachten, in portvrije enveloppen, opgestuurd worden naar de eigen docent. Samen met het gecorrigeerde huiswerk worden dan nieuwe lesbrieven naar de cursist opgestuurd. Vertraging oplopen wordt direct opgemerkt door de docent en deze neemt contact op met de cursist. Eigenlijk is dit de bekende “stok achter de deur”.

De lesbrieven zijn onderverdeeld in 6 modules en in totaal zijn er 20 lesbrieven.

Modules opleiding Voedingsassistent

  • Voedingsleer
  • Zorg voor de Voeding
  • Hygiëne
  • Organisatie
  • Beroepshouding
  • Dieetleer

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk en een mondeling examen.

Als de cursist geslaagd is ontvangt hij/zij een geregistreerd BGP-diploma en een voedingassistentenspeld.

Bij voldoende inschrijvingen zal de opleiding voor Voedingsassistenten 2 x per jaar (in september en januari) van start gaan. Elke groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.