BPG opleidingen voor de grootkeuken

Opleiding Aankomend Instellingskok

De opleiding Aankomend Instellingskok (AIK) bestaat uit een theorie- en een praktijkopleiding. Voor de theorie-opleiding kan er een keus gemaakt worden uit: Theorie en Schriftelijk. Deze 2 mogelijkheden gaan uit van gelijke eindtermen. De combinatie Theorie AIK met de praktijkopleiding AIK, op dezelfde locatie en met aansluitende lestijden, is een goede keuze.

Vakken opleiding Aankomend Instellingskok

  • Levensmiddelenleer
  • Voedingsleer (anatomie-fysiologie)
  • Menu- en receptenleer
  • Keukeninrichting en -organisatie
  • Hygiëne

Examen:

Mei en September
Schriftelijk in alle vakken, levensmiddelenleer ook mondeling

Toelatingseisen:

  • Minimum leeftijd: 18 jaar
  • Bij voorkeur werkzaam in de instellingskeuken, eventueel als stagiair.
Theorie opleiding
Tijdens de 20 begeleidingsdagen is de docent aanwezig om het gemaakte huiswerk te bespreken, lesstof uit te leggen en het huiswerk voor de volgende bijeenkomst mee te geven. Op vaste tijdstippen zijn er tussentijdse toetsen en een examentraining. Een combinatie met de praktijkopleiding is heel goed mogelijk.

Aantal lesdagen: 20 dagen van 2 lesuren per dag, gemiddeld 3 lesdagen per maand
Studiebelasting: ± 8- 10 uur per week
Aanvang: Oktober
Locatie: De opleiding wordt gegeven op een centrale plek in Nederland

Schriftelijke opleiding
Het cursuspakket wordt ineens, na ontvangst van de betaling, toegestuurd. De cursist kan het bestudeerde toetsen aan de hand van leerdoelen. Er dienen per les een aantal opgaven gemaakt en ter correctie ingezonden te worden. De gecorrigeerde opdrachten worden binnen 14 dagen geretourneerd.

Studiebelasting: 6 à 8 uur per week, bij een studieduur van circa 1 jaar
Aanvang: In overleg met BGP

Praktijk opleiding
Het verdient aanbeveling eerst of gelijktijdig de theorie of eventueel de schriftelijke opleiding Aankomend Instellingskok te volgen.

Tijdens de lessen worden alle basistechnieken, nodig voor de bereiding van veel voorkomende gerechten in de instellingskeuken aangeleerd. Ook eenvoudig gebak komt aan de orde. Veel aandacht wordt besteed aan afwerking en smaak.

Aantal lesdagen: 20 dagen van circa 4 lesuren per dag, gemiddeld 3 lesdagen per maand
Studiebelasting: ± 3 uur per week
Aanvang: oktober
Locatie: De opleiding wordt gegeven op een centrale plek in Nederland.