Module Leiding geven

De cursus is bestemd voor leidinggevenden in de voedingssector

Cursusdoel:

In een organisatie functioneert het middenkader veelal in een spanningsveld tussen top- en uitvoerend kader.
Het realiseren van het bedrijfsbeleid in concrete resultaten valt onder de verantwoordelijkheid van het middelmanagement; van diens medewerkers wordt verwacht dat zij gemotiveerd en effectief hun taak uitvoeren. Dit laatste is niet alleen afhankelijk van de professionele bekwaamheden van de manager doch vooral ook van zijn of haar managementvaardigheden.

Aantal lesdagen:

Deze module van zes dagen is opgezet als workshop met opdrachten, gespreksoefeningen en rollenspelen.
Met behulp van video-opnamen kunnen gesprekken en situaties nog eens nader worden bekeken. Managementtechnieken zoals leiding geven, luisteren, communiceren en onderhandelen worden getraind. Feedback van de docent en de medecursisten maakt het leerproces intensief. Naast de mondelinge communicatie komt ook de schriftelijke communicatie aan de orde in deze module.

Lesmateriaal:

Het cursusboek bevat veel aanvullende informatie. Uitvoerige theoretische behandeling tijdens de cursusdagen van alle betreffende onderwerpen kan zo vermeden worden. Het cursusboek fungeert als naslagwerk.

Programma:

  • Leidinggeven
  • Communicatie en luistervaardigheid
  • Beoordelings- / functioneringsgesprekken
  • Conflict en meningsverschil
  • Slechtnieuws gesprekken
  • Onderhandelen en vergaderen
  • Presenteren
  • Schriftelijke communicatie