Module kwaliteit

Deze cursus is bestemd voor leidinggevenden werkzaam in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of overheid.

Leerdoel:

Inzicht te geven in het ontwikkelen en invoeren van een integraal kwaliteitssysteem specifiek gericht op de voedingsverzorging als onderdeel van het voedselbeleid.

Aantal lesdagen:

In deze module  van 3 dagen wordt het opzetten van een kwaliteitssysteem in de specifieke situatie van de voedingsverzorging behandeld. Een belangrijke reden om kwaliteitszorg in te voeren is de vraag van de gast naar een hogere kwaliteit en een betere dienstverlening.

Programma:

  • Kwaliteit en kwaliteitszorg
  • Formuleren van een kwaliteitsbeleid
  • Instructies / procedures
  • Invoeren / beoordelen van een kwaliteitssysteem
  • Samenstellen / beheren van het kwaliteitshandboek
  • Projectmatig werken
  • Voedingsverzorgingsproces en beheersplannen
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Praktijkvoorbeelden